ROZSAH SLUŽEB SPRÁVA VRTÍLEK - BASIC - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ROZSAH SLUŽEB SPRÁVA VRTÍLEK - BASIC

SPRÁVA
Vedení účetnictví v plném rozsahu
  • Vedení účetní evidence o veškerých případech souvisejících s činností příkazce a se spravovanou budovou.
  • Vyhotovení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh v zákonných termínech. Vyhotovení daňového přiznání.
Vedení mzdové agendy statutárních orgánů
  • Zpracování a vedení evidence statutárních orgánů subjektu resp. zaměstnanců. Zpracování agendy odměn a povinných odvodů v souladu s platnou legislativou.
Provozně-ekonomické činnosti
  • Předpisy měsíčních plateb (zpracování a údržba evidenčních listů)
  • Zpracování a průběžné vystavování nových evidenčních listů (a plateb příspěvku na dlouhodobou zálohu na opravy záloh za služby na základě vzniklých změn.
  • Evidence pohledávek, závazků a přeplatků vlastníků jednotek (nájemníků bytů), vystavování přehledů dluhů včetně úroků z prodlení
  • Zpracování přehledu úhrad a neplatičů plateb záloh za služby a plateb dlouhodobé zálohy na opravy.
  • Roční rozúčtování a vyúčtování dlouhodobé zálohy a služeb.
  • Provedení vyúčtování služeb a ostatních předpisů plateb (dlouhodobé zálohy resp. nájemného) formou individuálního vyúčtování jednotlivým vlastníkům jednotek.
  • Průběžné vedení kont předpisů plateb příspěvku dlouhodobé zálohy a záloh za služby dle jednotlivých složek a na jednotlivé vlastníky jednotek (nájemníků bytů).
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky