LIKVIDACE DRUŽSTVA - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

LIKVIDACE DRUŽSTVA

SLUŽBY
Likvidace bytového družstva po vzniku společenství vlastníků
Likvidace bytového družstva je úkon, pro který se zpravidla bytové družstvo rozhodne v situaci, kdy převedlo jednotky v domě do vlastnictví členů družstva a v domě vzniklo společenství vlastníků. Za této situace přebere společenství vlastnků plně všechny funkce správy domu. Likvidace družstva je již  jen logický krok, neboť existence družstva bez vlastního majetku při současné existenci společenství vlastníků je bezpředmětná a přináší zbytečné provozní náklady členům družstva. Bytové družstvo za této situace je jen prázdné skořápka , které i přesto musí vést členskou evidenci, účetnictví, sestavovat účetní závěrky, svolávat členskou schůzi  a předkládat jí závěrky ke schválení a mnoho dalších povinností vyplývajících ze stanov a právních předpisů. Při tom všem však družstvo již nedisponuje svými finančními zdroji k údržbě a správě domu,  neboť již není jeho vlastníkem. Při převodu vlastnictví jednotky družstvo s členem družstva - nabyvatelem vypořádalo vzájemné závazky a pohledávky, především podíly na dlohodobých zálohách (fondech) určených k udržbě a opravám domu.  Nevyčerpané prostředky zpravidla družstvo převede na účet společenství vlastníků jako prvotní jedrázpvý příspěvek na dlouhodobou zálohu na opravy, kterou spravuje již společenství vastníků. Převodem jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví člena  automaticky nezaniká jeho členství v družstvu.
Není možné zde stručně vysvětlit  veškeré úkony, které je potřebné učinit při likvidaci družstva.  Likvidace družstva je ale poměrně zdlouhavý proces a málokdy se jej povede dokončit v kratším termínu než 1 rok, což na likvidátora klade značné nároky.  Doporučujeme, aby likvidaci zařídila odborně erudovaná a důvěrihodná osoba. Jako nevhodnou volbu lze označit situaci, kdy se likvitorem stane člen statutárního orgánu původního družstva, který nemá žádnou prsktickou zkušenost s procesem likvidace. Samozřejmě je třeba také předejít stavu, kdy z důvodu liknavosti orgánů družstva  může o jmenování likvidátora rozhodl soud, který může určit likvidátorem člena představenstva. a to i bez jeho souhlasu.
Doporučujeme aby družstvo vždy a včas pověřilo likvidací družstva odborně způsobilou osobu disponující odpovídajícím zázemím zejména v oblasti zpracování účetnictví a analytických výstupů.

Společnost Vrtílek s.r.o.  Vám nabízí zajištění likvidace bytového družstva prostřednictvím svého likvidátora.
Nezávaznou nabídku Vám zašleme na základě poptávky zaslané prostřednictvím poptávkového formuláře...
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky