Vrtílek s.r.o. Modifikováno: 7. ledna 2010

Váš dům, Vaše domácnost, naše starost

Vážení zákazníci

Firma Vrtílek s.r.o. je specializovaná společnost orientující se na služby spojené s užíváním a provozem nemovitostí a bytů.

Firma Vrtílek s.r.o. spolupracuje s investory a vlastníky nemovitostí při zabezpečení prodeje bytů a bytových domů.

Firma Vrtílek s.r.o. ve své specializované činnosti zabezpečuje záruční a pozáruční servis domácích spotřebičů.

Založeno 1991

Prodej nových bytů TYRŠOVA
ve Vyškově

Tyršova ulice se nachází v širším centru Vyškova a disponuje plnou občanskou vybaveností.

Vlastní stavba byla navržena tak, aby odpovídala novým trendům v oblasti bydlení. Použité materiály garantují nízkou energetickou náročnost bydlení. Dům je vybaven výtahem k dispozici jsou parkovací stání přímo v domě.

Výstavba: 2006 - 2007

Dokončení a předání: listopad 2007další informace....

VŠECHNY JEDNTOKY BYLY

K DATU 31.8.2007

PRODÁNY

Nabídka správy bytových domů

Vážení potencionální zákazníci,

naše firma se touto cestou uchází o možnost zajišťovat správu bytového domu, který vlastníte a provozujete. Firma Vrtílek s.r.o. sídlí ve Vyškově a v oblasti správy nemovitostí se pohybuje od roku 2001. Dominantní oblast naší činnosti je správa bytových domů. Zkušenosti však máme i v oblasti správy nebytových prostor a komerčních nemovitostí.

Pro případ, že se rozhodnete využít nabídky našich služeb, nabízíme v krátké době kompletní převzetí celé agendy.

Domníváme se, že bychom ve spolupráci s Vámi mohli k oboustranné spokojenosti využít zkušeností, které firma Vrtílek s.r.o. získala během své dosavadní praxe.

U malých domů, se mnohdy spoluvlastníci dohodnou, že agendu jeho provozu převezme jeden z nich. Je potřeba si však uvědomit, že tento člověk se musí orientovat v řadě předpisů a zákonů, které musíte jako majitelé domu dodržovat. Dále musí provádět rozúčtování služeb a nákladů na provoz domu tak, aby byla zajištěna přesnost a spravedlivost jejich rozúčtování mezi jednotlivé vlastníky nebo uživatele bytů. Praxe potom ukazuje, že starost o dům pověřené osobě ubírá čas a peníze a oprávněně chce také za svou práci odměnu.

U velkých bytových domů je již činnost správce životní nutností. Procesy vyúčtování, oprav a provozu takového domu musí být zajištěny soustavně 7 dní v týdnu 365 dní v roce.

Proto Vám, jako správcovská firma, doporučujeme vybrat si z naší nabídky produktů takový, který bude odpovídat Vaším požadavkům. Variantní nabídka našich služeb je postavena tak, aby jste mohli snížit náklady na správu na minimum, a přitom získli profesionální úroveň služeb odpovídající dnešní době.


V nabídce, která je uvedena na další stránce této nabídky jsme se soustředili zejména na podání základních informací, nicméně jsme si vědomi toho, že touto cestou nelze obsáhnout všechny informace vyčerpávajícím způsobem a ujišťujeme Vás, že jsme ochotni tuto nabídku kdykoli doplnit, případně Vám zodpovědět jakékoli dotazy a podat bližší informace.

Děkujeme za Vaši pozornost, kterou nabídce našich služeb věnujete

Radek Peloušek

jednatel společnosti